REGISTRACIJA

Za sudjelovanje na Crovascularu ne plaća se kotizacija ali je obavezna prijava popunjavanjem registracijskog obrasca

Informacije o sudioniku:

Titula
Ime
Prezime
Institucija
OIB (*)
E-mail adresa
Potvrda e-mail adrese
Kotizacije:

Kotizacija - slobodan ulaz
 

Top