Cijenjene kolegice i kolege!

 

            U Hrvatskoj, za razliku od brojnih drugih zemalja širom svijeta, još uvijek ne postoje posebna specijalizacija ili subspecijalizacija iz palijativne medicine i palijativne skrbi, kao ni specijalistički poslijediplomski studij. Stoga ovaj tečaj ima za cilj edukaciju polaznika koji već imaju znanja o osnovama palijativne skrbi o psihološkim aspektima palijativne skrbi. Psihijatrijsko/psihološki aspekti su izrazito važan aspekt i područje djelovanja svih stručnjaka koji se bave palijativnom skrbi. Prema preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb, svi profesionalci u palijativnoj skrbi moraju biti upoznati s osnovnim psihološkim obilježjima, pri čemu psiholozi i psihijatri trebaju usvojiti i specifična znanja iz psiholoških aspekata palijativne skrbi. Slijedom navedenog, tečaj je koncipiran da pruži osnovna i specifična psihološka obilježja te načine pružanja psihološke pomoći palijativnom bolesniku i članovima obitelji. Zbog toga će ovim tečajem biti obuhvaćena osnovna obilježja palijativne medicine, ali će se glavnina edukacije temeljiti na brojnim psihološkim aspektima palijativne skrbi. Polaznici će steći znanja o psihološkim reakcijama bolesnika na neizlječivu bolest, važnim obilježjima odnosa bolesnik-liječnik u palijativnoj medicini kao i odnosima meÄ‘u članovima tima, priopćavanju loših vijesti i žalovanju, te vodećim psihološkim problemima i poremećajima u palijativnoj medicini. Poseban naglasak će se staviti na profesionalne uloge psihologa i psihijatra u palijativnoj skrbi, kao i različite terapijske metode, uključujući i upotrebu različitih tehnika savjetovanja i psihoterapijskih pravaca primjerenih za palijativnog bolesnika. Budući da je jedno od osnovnih obilježja palijativne skrbi rad u multidisciplinarnom timu, cjelokupna organizacija tečaja temelji se na zajedničkom učenju svih profesionalaca, s naglaskom na iskustveno učenje (igranje uloga, simulirani pacijenti, video prikazi i sl.).

Tečaj je namijenjen svim članovima multidisciplinarnog tima, posebno psiholozima i psihijatrima te je obvezna edukacija za psihologe za stjecanje posebne dopusnice za rad u palijativnoj skrbi (prema odluci Hrvatske psihološke komore). Tečaj je zamišljen kroz više modula, a svaki modul obuhvaća potrebna osnova znanja iz psiholoških aspekata palijativne skrbi potrebnih psiholozima/psihijatrima ali i ostalim profesionalcima koji su uključeni u pružanje palijativne skrbi.

 

 

Voditelji:

prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med.

dr.sc. Lovorka Brajković, prof.klinički psiholog

doc. dr.sc. Marijana Braš, dr.med.